Wszystkie europejskie zespoły projektu spotkały się w czerwcu w Krakowie, aby podsumować postępy w BIM GAME. Gospodarzem była firma Datacomp z Krakowa, znana na rynku jako producent oprogramowania wspomagającego procesy BIM takie jak BIM Vision i BIMestiMATE. Datacomp gościła zespoły z Hiszpanii, Belgii, Niemiec i Francji spotykając się wokół wspólnego projektu.

Doświadczenie zespołów i informacja zwrotna od swoich środowisk znacznie rozwinęły projekt. Projekt BIM GAME staje się bardziej elastyczny, gdyż dopasowuje się do potrzeb szkoleniowych w danym momencie.
W Krakowie omówiono kolejne punkty projektu, który wchodzi w fazę ostatniego roku wdrażania.

Następne spotkanie we Francji w Besançon!